راهنمای تشخیص،بررسی، مدیریت و کنترل طغیان بیماری های مشمول قوانین بهداشت بین المللی (IHR)

Guideline for outbreak detection, investigation, management and control related to international health regulation(IHR)


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1052
عنوان فارسي طرح راهنمای تشخیص،بررسی، مدیریت و کنترل طغیان بیماری های مشمول قوانین بهداشت بین المللی (IHR)
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی