بررسی فراوانی بروز جهش در نواحی هدف داروهای جدید ضد ویروس هپاتیت سی درژ نوتایپهای 1a و 3a و بررسی تاثیر این جهش ها در روند پاسخ به درمان در بیماران

Study on the frequency of mutations in target regions of the new anti-HCV drugs in genotypes 1a, 3a of HCV, and impact of those mutations on their response to treatment


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 624
عنوان فارسي طرح بررسی فراوانی بروز جهش در نواحی هدف داروهای جدید ضد ویروس هپاتیت سی درژ نوتایپهای 1a و 3a و بررسی تاثیر این جهش ها در روند پاسخ به درمان در بیماران
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
پونه رحیمیمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار
فاطمه متولیهمکار
فریده سادات سجادیان فردهمکار
محمدرضا آقاصادقیهمکار
روح اله وهاب پورهمکار
مهری نیک بینهمکار