بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیس

Infection of hard ticks originating from north and northwest of Iran to Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, and Coxiella burnetii


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 617
عنوان فارسي طرح بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیس
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری دوم
عبدالرزاق هاشمی شهرکیمجری سوم
سعیدرضا نداف دزفولیمجری اصلی
صابر اسمعیلیهمکار
علی محمدیهمکار
مهدی روحانیهمکار
سید پیمان ضیاءپورهمکار