شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید روی

Simultaneous detection and measurement of aflatoxins B1 and M1 using CdSe/ZnS core/shell quantum dots.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 609
عنوان فارسي طرح شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید روی
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
مهدی رزاقی ابیانهمجری اصلی
سهیلا اژدریهمکار
فرنوش اصغری پاسکیابیهمکار