بررسی جمعیت باکتری های فلور میکروبی روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و مقایسه با جمعیت نرمال

Evaluation of gut microbiota in patient with inflammatory bowel disease and comparison with normal population.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 575
عنوان فارسي طرح بررسی جمعیت باکتری های فلور میکروبی روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و مقایسه با جمعیت نرمال
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
مهدی روحانیهمکار
حسین اژدرکشهمکار
احسان مصطفویهمکار
محمدرضا پورشفیعمجری اصلی