بررسی سرولوژیکی وجود آنتی بادی IgG بر علیه عفونت Tick Borne Encephalitis Virus درجمعیت روستایی ساکن استان مازندران

Serological analysis for presence of IgG antibody against Tick Borne Encephalitis Virus in villagers of Mazandaran province


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 565
عنوان فارسي طرح بررسی سرولوژیکی وجود آنتی بادی IgG بر علیه عفونت Tick Borne Encephalitis Virus درجمعیت روستایی ساکن استان مازندران
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
محمدرضا شیرزادیمجری دوم
وحید بنی اسدیهمکار
مصطفی صالحی وزیریهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار
مهدی فضلعلی پورمجری اصلی