تاثیرات القای اتوفاژی به وسیلهBeclin-1 بر بیماریزایی ویروس هاری در مدل موشی.

Effects of Induction of Autophagy Using Beclin-1 on Rabies Virus pathogenicity in Murine Model.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 564
عنوان فارسي طرح تاثیرات القای اتوفاژی به وسیلهBeclin-1 بر بیماریزایی ویروس هاری در مدل موشی.
نوع طرح بنیادی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 26

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویهمکار
روزبه بشرهمکار
فرزانه شیخ الاسلامیمجری اصلی
محمد سیاحهمکار
سیده فاطمه حسینی حیدرآبادیهمکار