بررسی سرولوژیکی وجود آنتی بادی IgG علیه ویروس چیکونگونیا در ساکنین استان سیستان و بلوچستان

Serological analysis for presence of IgG antibody against Chikungunya in serum of sistan va Balochestan province residents


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 513
عنوان فارسي طرح بررسی سرولوژیکی وجود آنتی بادی IgG علیه ویروس چیکونگونیا در ساکنین استان سیستان و بلوچستان
نوع طرح بنیادی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
وحید بنی اسدیمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار
مریم فاضلیهمکار
مصطفی صالحی وزیریهمکار
مهدی فضلعلی پورهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار
صنم آزادمنجیریهمکار
سید مهدی طباطباییهمکار
علی نقی زادههمکار