بررسی سرولوژیکی و مولکولی وجود عفونت هانتا ویروس در نمونه های سرم افراد دارای علائم مشکوک به بیماری هانتا ویروسی در ایران

Serological and Molecular analysis of serum from patients with symptoms of Hantavirus infection IRAN


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 500
عنوان فارسي طرح بررسی سرولوژیکی و مولکولی وجود عفونت هانتا ویروس در نمونه های سرم افراد دارای علائم مشکوک به بیماری هانتا ویروسی در ایران
نوع طرح بنیادی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 20

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
مصطفی صالحی وزیریمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار
مهدی فضلعلی پورهمکار
وحید بنی اسدیهمکار