بررسی معیارهای تعیین کننده در انتخاب استاد راهنما از نظر دانشجویان انستیتو پاستور ایران

A survey on advisor selection by students of Pasteur Institute of Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 478
عنوان فارسي طرح بررسی معیارهای تعیین کننده در انتخاب استاد راهنما از نظر دانشجویان انستیتو پاستور ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
روزبه بشرمجری دوم
کیهان آزادمنشهمکار
احسان مصطفویهمکار
وحید عسگریهمکار
ملیحه عابدیهمکار
ندا افضلیهمکار
هادی رنجبرهمکار
رضا آهنگری کهنمجری اصلی