جداسازی و تعیین هویت مولکولی فرانسیسلا های نمونه های آب غرب کشور

Isolation and molecular identification of Francisella spp from water samples in western Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 464
عنوان فارسي طرح جداسازی و تعیین هویت مولکولی فرانسیسلا های نمونه های آب غرب کشور
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری دوم
عبدالرزاق هاشمی شهرکیمجری اصلی
صابر اسمعیلیهمکار