بررسی Seroconversion درحیوان گزیدگانی که درمان واکسیناسیون سه نوبتی پس از مواجهه، دریافت نموده اند.

Assessment of Seroconversion in Individuals Receiving Three Doses of Rabies Vaccines as Post-exposure Treatment


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 446
عنوان فارسي طرح بررسی Seroconversion درحیوان گزیدگانی که درمان واکسیناسیون سه نوبتی پس از مواجهه، دریافت نموده اند.
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
محمدرضا شیرزادیمجری دوم
علیرضا غلامیمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار
علی اسلامی فرهمکار
فیروزه فرح تاجهمکار
نادر حویزیهمکار