تشخیص Leishmania RNA virus(LRV) در سویه های لیشمانیا ماژور و بررسی تاثیر وجود ویروس بر ویرولانس و پاسخهای ایمنی درعفونت لیشمانیا ماژور درموش BALB/c

Detection of Leishmania RNA virus (LRV) in Leishmania major strains and analyzing the effects of the virus presence on virulence and the immune responses due to Leishmania major infection in BALB/c mice


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 443
عنوان فارسي طرح تشخیص Leishmania RNA virus(LRV) در سویه های لیشمانیا ماژور و بررسی تاثیر وجود ویروس بر ویرولانس و پاسخهای ایمنی درعفونت لیشمانیا ماژور درموش BALB/c
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 14

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
فرهاد ریاضی رادهمکار
محمد حسین علیمحمدیانهمکار
فریبرز بهرامیهمکار
سهیلا اژدریمجری اصلی
علی نجفی دستنائیهمکار
هایده دارابیهمکار