کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین نوترکیب LmSTI1 + PpSP42 حاصل از پروتئین بزاق پشه Phlebotomus papatasi و پروتئین انگل لیشمانیا و بررسی محافظت بخشی آن در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

Cloning and expression of PpSP42+LmSTI1 fusion protein and evaluation of its protectivity against Leishmania major infection in BALB/c mice


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 385
عنوان فارسي طرح کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین نوترکیب LmSTI1 + PpSP42 حاصل از پروتئین بزاق پشه Phlebotomus papatasi و پروتئین انگل لیشمانیا و بررسی محافظت بخشی آن در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریمجری اصلی
پرویز پرویزیهمکار
فریبرز بهرامیهمکار
هایده دارابیهمکار
وحید خاضع شاهگلیهمکار