تعیین هویت ایزوله های غیر معمول مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزی جدا شده از نمونه های بالینی

Molecular identification of unusual Non tuberculosis mycobacteria isolated from clinical samples


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 353
عنوان فارسي طرح تعیین هویت ایزوله های غیر معمول مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزی جدا شده از نمونه های بالینی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویهمکار
فرهاد یغمائیهمکار
عبدالرزاق هاشمی شهرکیمجری اصلی