کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و کارایی پروتئین 2 شبه ساپوزین انگل فاسیولا هپاتیکا به منظور توسعه تست تشخیصی

Cloning, expression, purification and antigenicity evaluation of Fasciola hepatica saposin-like protein-2 (FhSa-P2) for development of diagnostic test


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 350
عنوان فارسي طرح کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و کارایی پروتئین 2 شبه ساپوزین انگل فاسیولا هپاتیکا به منظور توسعه تست تشخیصی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
زرین تاج ولدخانیمجری اصلی
احمد رضا اسماعیلی رستاقیهمکار
جلال باباییهمکار
زهره عقیقیهمکار
مجید گلکارهمکار
محمدرضا سیاوشیهمکار
نیره حسنهمکار
آسیه یوسفیهمکار