تهیه آنتی بادی مونوکلنال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصی

Preparation of monoclonal antibody by hybridoma technology for diagnosis of Leishmania infantum species in Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 347
عنوان فارسي طرح تهیه آنتی بادی مونوکلنال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
هایده دارابیهمکار
محسن ابوالحسنیهمکار
محمد حسین علیمحمدیانهمکار
فرهاد ریاضی رادهمکار
وحید خاضع شاهگلیهمکار
سهیلا اژدریمجری اصلی
علی نجفی دستنائیهمکار