فاز اول: بیان پروتیین (F Core+1) ویروس هپایتیت سی (HCV) در سیستم بیانی باکولوویروس فاز دوم: طراحی و ساخت کیت الایزا بمنظور اندازه گیری پادتن ضد پروتیین F ویروس هپاتیت سی بیان شده در سیستم باکولو ویروس

Phase 1: Expression of HCV F protein (Core+1) in Baculovirus expression system Phase 2: Design an ELISA based kit for Anti-F antibody assessment of HCV using the expressed F protein in Baculovirus system


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 325
عنوان فارسي طرح فاز اول: بیان پروتیین (F Core+1) ویروس هپایتیت سی (HCV) در سیستم بیانی باکولوویروس فاز دوم: طراحی و ساخت کیت الایزا بمنظور اندازه گیری پادتن ضد پروتیین F ویروس هپاتیت سی بیان شده در سیستم باکولو ویروس
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 0

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
فاطمه متولیهمکار
احسان مصطفویهمکار
گلناز بهرامعلیهمکار
روح اله وهاب پورهمکار
سید مهدی ساداتهمکار
وحیده مظاهریهمکار
منصوره طباطبائیانهمکار
دکتر مریم صالحهمکار
پونه رحیمیمجری اصلی
اعظم بوالحسنیمجری دوم