تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز در خون جهت غربالگری و تشخیص بیماری کمبود آنزیم بیوتینیداز

Biotinidase activity determination as a confirmatory biochemical test for biotindase deficiency screening and diagnosis


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 296
عنوان فارسي طرح تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز در خون جهت غربالگری و تشخیص بیماری کمبود آنزیم بیوتینیداز
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 16

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صغری روحیهمکار
ربابه احدی همکار
صغری خانیهمکار
رضا نوریهمکار
شهره خاتمیمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار