بررسی کارآیی واکسن هاری ( PVRV) با تزریق 5 دوز عضلانی واکسن کشته شده هاری روشEssenدر مراجعین حیوان گزیده با شرایط خاص از نظر سلامتی به بخش درمان و پیشگیری انستیتو پاستور ایران.

Serum survey of efficacy of inactivated rabies vaccine under current regimen with IM injection of 5 rabies vaccine doses (Essen) in post-exposure prophylaxis in patients with altered health condition treated in Pasteur Institute of Iran.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 254
عنوان فارسي طرح بررسی کارآیی واکسن هاری ( PVRV) با تزریق 5 دوز عضلانی واکسن کشته شده هاری روشEssenدر مراجعین حیوان گزیده با شرایط خاص از نظر سلامتی به بخش درمان و پیشگیری انستیتو پاستور ایران.
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 20

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
ویدا فلاحیانهمکار
پریسا مشایخیهمکار
فرشته مسیح بورهمکار
یعقوب دربندیهمکار
ابراهیم علمیهمکار
مجید رستم بورهمکار
احسان مصطفویهمکار
روح اله وهاب پورهمکار
سید مهدی ساداتهمکار
پونه رحیمیمجری اصلی