بررسی ارتباط بین بیان مارکرهای مولکولی و کلینیکو پاتولوژی بیماران سرطان پستان پس از تشخیص و پیگیری بر اساس دستورالعمل استاندارد سازمان بهداشت جهانی

Investigation on relationship of molecular markers expression and Clinico-pathology of breast cancer patients after detection and management based on WHO Guidelines


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 233
عنوان فارسي طرح بررسی ارتباط بین بیان مارکرهای مولکولی و کلینیکو پاتولوژی بیماران سرطان پستان پس از تشخیص و پیگیری بر اساس دستورالعمل استاندارد سازمان بهداشت جهانی
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سعید بوذریهمکار
احسان مصطفویهمکار
سید علیرضا حایریهمکار
مانا علومیمجری اصلی