بررسی روش کار و نیازهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در بخشهای تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران، مقایسه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی، و پیشنهاد ساختار جامع و یکسان آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی در انستیتو پاستور ایران

Survey on procedures and requirements associated with laboratory animals in research departments of pasteur Institute of Iran , Followed by Compatibility Comparison and Proposing a Comprehensive and Uniform Structure for Laboratory Animal Education and Training in this Research Center.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 230
عنوان فارسي طرح بررسی روش کار و نیازهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در بخشهای تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران، مقایسه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی، و پیشنهاد ساختار جامع و یکسان آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی در انستیتو پاستور ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
غلامحسین بدریهمکار
سامان سهیلیهمکار
اگزویه مونتاگوتلیهمکار
احمد رضائیانهمکار
احسان مصطفویهمکار
سیاوش احمدی نوربخشمجری دوم
تاج بخت چشمیهمکار
عصمت میراب زاده اردکانیمجری اصلی