ساخت و ارزیابی اثر نانوذره پلی بوتیل سیانو آکریلات شاهد و بارگذاری شده با سیس پلاتین بر روی زیست پذیری و میزان آپوپتوز رده سلولی A2780/CP

Synthesis of unloaded and cisplatin-loaded poly butylcyanoacrylate nanoparticle and its in vitro evaluation on the viability and apoptosis rate of A2780/CP cell line


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 213
عنوان فارسي طرح ساخت و ارزیابی اثر نانوذره پلی بوتیل سیانو آکریلات شاهد و بارگذاری شده با سیس پلاتین بر روی زیست پذیری و میزان آپوپتوز رده سلولی A2780/CP
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
حسن ابراهیمی شاهم آبادیمجری دوم
مهدیه السادات تقویهمکار
عظیم اکبرزاده خیاویمجری اصلی