مطالعه مولکولی تشخیص و شناسایی ژنوتیپ آکانتا موبا و میکروسپوریدیا در نمونه های چشمی در بیماران با علامت کراتیت مراجعه کننده به بیمارستان فارابی

Molecular identification and characterization of genotype of Acanthamoeba and Microsporidia in corneal scraping samples in patients with keratitis reffering to Farabi hospital


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 193
عنوان فارسي طرح مطالعه مولکولی تشخیص و شناسایی ژنوتیپ آکانتا موبا و میکروسپوریدیا در نمونه های چشمی در بیماران با علامت کراتیت مراجعه کننده به بیمارستان فارابی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
میر مصطفی غمیلوئیهمکار
فیروزه رحیمیهمکار
زهره عقیقیهمکار
نیره حسنهمکار
احسان مصطفویهمکار
زرین تاج ولدخانیمجری اصلی