بررسی سرواپیدمیولوژیک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گاوهای بومی و وارداتی جنوب شرقی ایران

Seroepidemiological survey of Crimean Congo hemorrhagic fever in local and imported Cattle in SouthEast of Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 163
عنوان فارسي طرح بررسی سرواپیدمیولوژیک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گاوهای بومی و وارداتی جنوب شرقی ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
فاطمه کاظمی لمعه دشتمجری سوم
صادق چینی کارمجری دوم
صابر اسمعیلیهمکار
مریم مرادیهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار
محمدرضا حاجی نژادهمکار
شقایق حاجیان شهریهمکار
احسان مصطفویمجری اصلی