بررسی وقوع فرآیند دگلیکوزیلاسیون (قند زدایش) در مراحل تخلیص اریتروپویتین آلفای نوترکیب انسانی

Deglycosylation possibility investigation of recombinant human alpha erythropoietin during downstream process


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 147
عنوان فارسي طرح بررسی وقوع فرآیند دگلیکوزیلاسیون (قند زدایش) در مراحل تخلیص اریتروپویتین آلفای نوترکیب انسانی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
شاهین حدادیانمجری دوم
هومن کاغذیانهمکار
مینا سپاهیهمکار
دلارام درودهمکار
سیده مرضیه حسینیهمکار
زهره پرهیزکارهمکار
سعیده صوریهمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی