مطالعات In Vivo بر روی استرپتوکیناز نوترکیب تثبیت شده بر روی پلیمر پلی سیالیک اسید

In Vivo Studies on The Immobilized Recombinant Streptokinase on Polysialic acid Polymer


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 133
عنوان فارسي طرح مطالعات In Vivo بر روی استرپتوکیناز نوترکیب تثبیت شده بر روی پلیمر پلی سیالیک اسید
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سعید رحمانزادههمکار
شاهین حدادیانهمکار
سروش سرداریهمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی