تعیین زیرگروهها و موتاسیون های مرتبط با مقاومت داروئی اچ آی وی-1 در افراد آلوده متعلق به جمعیتهای مختلف در معرض خطر اچ آی وی در استان تهران

Determining HIV-1 subtypes and drug resistance mutations among infected individuals from various HIV high risk population in Tehran province


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 105
عنوان فارسي طرح تعیین زیرگروهها و موتاسیون های مرتبط با مقاومت داروئی اچ آی وی-1 در افراد آلوده متعلق به جمعیتهای مختلف در معرض خطر اچ آی وی در استان تهران
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
فرزین روحوندهمکار
احسان مصطفویهمکار
محمدرضا آقاصادقیهمکار
سید مهدی ساداتهمکار
wataru sugiuraهمکار
آرش رضا معمارنژادیانمجری اصلی