ارزیابی پاسخ سایتوکاینی نوتروفیلها به پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیک

Evaluation of cytokine neutrophil cytokine response to promastigotes of Leishmania major and Leishmania tropica


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 80
عنوان فارسي طرح ارزیابی پاسخ سایتوکاینی نوتروفیلها به پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیک
نوع طرح بنیادی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 13

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریمجری اصلی