بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گوسفندان استان مازندران

Seroepidemiological survey of Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) in sheeps of Mazandaran Province


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 62
عنوان فارسي طرح بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گوسفندان استان مازندران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویهمکار
امیر محمد علی تبریزیمجری دوم
مریم مرادیهمکار
میثم اصل سلیمانیهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار
صابر اسمعیلیهمکار
فهیمه باقری امیریهمکار
صادق چینی کارمجری اصلی