بررسی امکان بیان آنالوگ هایپرگلیکوزیله ی اریتروپویتین (داربوپویتین) در لیشمانیا تارنتولئا

Expression of Hyperglycosylated Analog of Erythropoietin (Darbopoietin) in Leishmania Tarentolae


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 44
عنوان فارسي طرح بررسی امکان بیان آنالوگ هایپرگلیکوزیله ی اریتروپویتین (داربوپویتین) در لیشمانیا تارنتولئا
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
انورسادات کیان مهرمجری دوم
شاهین حدادیانهمکار
رضا آهنگری کهنهمکار
مهدی حمایت کارهمکار
حمزه رحیمیهمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی