تولید آنتی سرم اولیه IgG2b جهت ارزیابی ایمونولوژیکی و تعیین آلودگی احتمالی ماده داروئی فعال هپاتیت ب نوترکیب در آزمون الایزا

Production of primary antibody against IgG2b for immunological evaluation and detection of contamination in HBs Ag active pharmaceutical ingredient by ELISA assay


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 40
عنوان فارسي طرح تولید آنتی سرم اولیه IgG2b جهت ارزیابی ایمونولوژیکی و تعیین آلودگی احتمالی ماده داروئی فعال هپاتیت ب نوترکیب در آزمون الایزا
نوع طرح تولیدی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 6

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
جواد واعظهمکار
مینا سپاهیهمکار
سیده مرضیه حسینیهمکار
رامین فرهودیهمکار
کورش معبودیهمکار
حسن نوری دلوییهمکار
سید مهدی حسن زادههمکار
حمزه رحیمیهمکار
شاهین حدادیانمجری دوم
اسکندر امیدی نیامجری اصلی