شناسایی و بررسی میزان شیوع عفونت های آدنوویروس و روتا ویروس، دربیماران HIV/AIDS با علامت گاستروانتریت به روش PCR

Molecular Detection of Adenovirus and Rotavirus by PCR among HIV infected patients with gastroenteritis


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 8
عنوان فارسي طرح شناسایی و بررسی میزان شیوع عفونت های آدنوویروس و روتا ویروس، دربیماران HIV/AIDS با علامت گاستروانتریت به روش PCR
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 16

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سید مهدی ساداتمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار