بسمه تعالي

 اسکندر  امیدی نیا

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر اسکندر امیدی نیا

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (14)
مقالات
مقالات(21)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(3)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : اسکندر امیدی نیا مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات ژنتیک و متابولیسم
تلفن تماس محل کار : 64112100 آدرس محل کار : خیابان 12 فروردین- انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11317راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش سنجش پوتنسی واکسن خوراکی فلج اطفالمجری اصلی1387/09/011389/02/31
244بررسی امکان بیان آنالوگ هایپرگلیکوزیله ی اریتروپویتین (داربوپویتین) در لیشمانیا تارنتولئامجری اصلی1389/12/011390/05/31
340تولید آنتی سرم اولیه IgG2b جهت ارزیابی ایمونولوژیکی و تعیین آلودگی احتمالی ماده داروئی فعال هپاتیت ب نوترکیب در آزمون الایزامجری اصلی1389/12/011390/05/31
451کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی کاربرد تشخیصی آنزیم لوسین دهیدروژناز جداسازی شده از سویه Bacillus badiusمجری اصلی1390/01/151391/07/15
589بهینه سازی زیست حسگر تشخیصی فنیل آلانین بر پایه ی پلیمر رسانا و آنزیم نوترکیب فنیل آلانین دهیدروژنازمجری اصلی1390/02/251391/02/25
61244ایجاد و توسعه دانش فنی ماده اولیه دارویی Darbepoetinمجری اصلی1390/05/011392/05/01
7117بررسی امکان ساخت زیست حسگر فنیل آلانین بر پایه آپتامر اختصاصیمجری اصلی1390/07/201392/02/20
8133مطالعات In Vivo بر روی استرپتوکیناز نوترکیب تثبیت شده بر روی پلیمر پلی سیالیک اسیدمجری اصلی1390/11/011392/05/01
9147بررسی وقوع فرآیند دگلیکوزیلاسیون (قند زدایش) در مراحل تخلیص اریتروپویتین آلفای نوترکیب انسانیمجری اصلی1390/12/131391/06/13
101173ارزیابی کارآمدی آپتاحسگر فنیل آلانین با استفاده از نمونه‌های لکه‌های خونی نوزادانمجری اصلی1392/03/011392/12/29
11344طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مزوپروسی جهت شناسایی اسید آمینه لوسین در نمونه های بیولوژیکمجری اصلی1392/10/201394/01/20
121271تولید نیمه صنعتی آنزیم نوترکیب لوسین دهیدروژناز، بهینه سازی و طراحی نمونه کیت غربالگری بیماری ادرار شربت افرا نوزادانمجری اصلی1394/02/071395/08/07
13530مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشمانیوز جلدیمجری اصلی1394/11/011396/09/01
14547طراحی و ساخت میکروچیپ الکتروشیمیایی بر پایه DNA جهت شناساییRNA ویروس هپاتیت C در نمونه های بیولوژیکمجری اصلی1395/01/151396/09/15

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1500Purification and Characterization of Recombinant Darbepoetin Alfa from Leishmania tarentolaeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biotechnology 588-91.634566572
289Cloning and expression of codon-optimized recombinant darbepoetin alfa in Leishmania tarentolae T7-TRنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION1394118-1.407120125
390Flow injection amperometric detection of insulin at cobalt hydroxide nanoparticles modified carbon ceramic electrodeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAnalytical Biochemistry139449502.2433741
4780Medium Optimization for Improved Production of Dihydrolipohyl Dehydrogenase from Bacillus sphaericus PAD-91 in Escherichia colliهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biotechnology13965971.634260270
51564In Vitro Evaluation of Vegf-Pseudomonas Exotoxin: A Conjugated on Tumor Cellsنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research13966-0.018
62115Synthesis, Characterization and Electrochemical Evaluation of Polyvinylalchol/Graphene Oxide/Silver Nanocomposites for Glucose Biosensing Applicatioنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Electrochemical Science13961311.36910131026
72168Label-free ultrasensitive detection of breast cancer miRNA-21 biomarker employing electrochemical nano-genosensor based on sandwiched AgNPs in PANI and N-doped grapheneنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1397120-8.173129136
82169The transient production of anti-TNF-α antibody Adalimumab and a comparison of its characterization to the biosimilar Cinorraنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION1397155-1.3385965
92835Engineering an efficient mutant of Eupenicillium terrenum fructosyl peptide oxidase for the specific determination of hemoglobin A1cنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Microbiology and Biotechnology139710343.3417251735
102837An electrochemical paper based nano-genosensor modified with reduced graphene oxide-gold nanostructure for determination of glycated hemoglobin in bloodنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANALYTICA CHIMICA ACTA13981078-5.2564252
113070Electrochemical nano-genosensor for highly sensitive detection of miR-21 biomarker based on SWCNT-grafted dendritic Au nanostructure for early detection of prostate cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTALANTA1398209-4.916--
123071An amperometric biosensor for specific detection of glycated hemoglobin based on recombinant engineered fructosyl peptide oxidaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Biological Macromolecules1398142-4.784855865
133079Partitioning of Recombinant Pseudomonas putida POS-F84 Proline Dehydrogenase in Aqueous Two-Phase Systems: Optimization Using Response Surface Methodologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Biochemistry and Biotechnology139818922.14498510
143388The effects of somatic mutations on EGFR interaction with anti-EGFR monoclonal antibodies: Implication for acquired resistanceنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS13988812.501314
153538Optimization of aqueous two-phase partitioning for purification of recombinant Eupenicillium terrenum fructosyl peptide oxidaseنمایه نوع دو – ScopusBiocatalysis and agricultural biotechnology139821- --
162714Trends in therapeutic antibody affinity maturation: From in-vitro towards next-generation sequencing approachesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIMMUNOLOGY LETTERS1398212-2.552106113
173662روش محاسباتی برای طراحی Uricase فیوژن با توالی PASنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of molecular and cellular medicine139991 90106
184354Computational driven molecular dynamics simulation of keratinocyte growth factor behavior at different pH conditionsنمایه نوع دو – ScopusInformatics in Medicine Unlocked139923- 19
195307Screening of hepatitis B virus DNA in the serum sample by a new sensitive electrochemical genosensor-based Pd-Al LDH substrateنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY140126-2.74714451454
205308Early detection of multiple sclerosis (MS) as a neurodegenerative disease using electrochemical nano-aptasensorنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROCHEMICAL JOURNAL1401178-5.304--
215428PASylated Urate Oxidase Enzyme: Enhancing Biocatalytic Activity, Physicochemical Properties, and Plasma Half-Lifeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACS Omega14017504.1324611846130

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Generation of Functional Hepatocyte-Like Cells from Human Pluripotent Stem Cells in a Scalable Suspension CultureRoyan International Twin Congress 12th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1395

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1ارزیابی تغییرات بیانی پروتئوم اشک در بیماران مبتلا به قوز قرنیه به دنبال درمان با کراس لینک کلاژندکتری - PhD1394/03/171396/12/15استاد راهنما
2طراحی و بیان واریانت های بهبودیافته از فاکتور رشد کراتینوسیتی انسانی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در میزبان بیانی اشیرشیاکلی و ارزیابی آن ها در آزمایشگاهدکتری - PhD1396/03/061399/05/04استاد راهنما
3طراحی فیوژن پروتئین اوره اکسیداز(اوریکاز) و توالی PAS و ارزیابی آزمایشگاهی آندکتری - PhD1395/01/071398/11/24استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه